Uitgemalen!

Eind maart, de restauratie van de molen kan beginnen.
De voorraad is opgemalen, voorlopig mag de conculega voor ons malen.
In juni kan de molen weer draaien.